Amdan y SGC Chwaraeon Caerdydd

 

Adnodd ar-lein yw’r SGC Chwaraeon Caerdydd sy'n gwneud cufleuoedd gwirfoddol o fewn byd chwaraeon mor hygyrch â phosib.

P'un a oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli neu ddod o hyd i wirfoddolwyr y gallwn helpu!

Wedi'i chydlynu gan Chwaraeon Caerdydd – partneriaeth rhwng Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Cyngor Dinas Caerdydd, a Chwaraeon Cymru – mae’r SGC yn rhan o etifeddiaeth Gemau 2012 Llundain sydd yn cysylltu pobl sydd moen gwirfoddoli gyda sefydliadau sydd angen gwirfoddolwyr.

Beth yw The Hub Chwaraeon Caerdydd ?

Mae'r Canolbwynt Chwaraeon Caerdydd yw'r siop-un - stop sy'n darparu gwirfoddolwyr, clybiau chwaraeon , cyrsiau hyfforddi , a gwybodaeth chyfleoedd hyfforddi i gynyddu nifer y gwirfoddolwyr gweithgar , cyfleoedd gwirfoddoli sydd ar gael , gan ddechrau ar eich ffordd i hyfforddi a chodi rhai

Oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli?

Os ydych yn ystyried gwirfoddoli mae hi byth wedi bod mor hawdd – gallwch nawr chwilio’r nifer eang o gyfleuoedd gwirfoddol o fewn chwaraeon ar draws Caerdydd, ac arwyddo lan ar-lein trwy clicio ar fotwm!  I gymryd rhan cofrestrwych gyda’r SGC Chwaraeon Caerdydd heddiw!

Oes gennych ddiddordeb mewn ffindio gwirfoddolwyr?

Os ydych yn clwb neu sefydiad sydd yn cynnig, neu sydd moen cynnig cyfleuoedd gwirfoddol yn perthyn i chwaraeon cofrestrwch gyda’r SGC Chwaraeon Caerdydd fel “darparwr”, ac o fewn ychydig o gamau byr gallwch fod yn hyrwyddo eich cyfleuoedd i weithlu gwirfoddol medrus a phrofiadol sy’n ehangu’n gyflym.