Gemau Cymru


What is Gemau Cymru? Beth yw Gemau Cymru?

Gemau Cymru is a national multi-sport event for young people in Wales that forms part of the performance pathway of Olympic, Commonwealth and Paralympic sports. It will provide an opportunity for talented young athletes to compete in a high profile event while experiencing an athlete village environment.

Digwyddiad aml-chwaraeon cenedlaethol are gyfer pobl ifanc ydy Gemau Cymru sy'n ffurfio rhan o'r llwybr perfformiad ar gyfer chawaraeon Olympaidd, Paralympaidd, A Gyfamgwladol. Mae'r rhoi cylfe i pobl ifanc talentolg cystadlu mewn digwyddiad profil uchel tra'n cael profiad o'r amgylchedd pentref athletwyr.

This year Gemau Cymru will be held on the weekend of 6 - 8 July 2018 in different locations around Cardiff.

Y flwyddyn yma mi fydd Gemau Cymru yn cael eu cynnal ar benwythnos y 6 - 8 Gorffennaf 2018 mewn gwahanol lleoliadau o amgylch Caerdydd.

For more information please visit: http://gemaucymru.urdd.cymru/en/what-gemau-cymru/

Am fwy o wybodaeth ewch i: http://gemaucymru.urdd.cymru/cy/beth-gemau-cymru/


Event Opportunities

This Event is empty right now, but it'll be full soon

Why not view our current active opportunities and join one today.